eplan

Effektivitet

Effektivitet handlar om att hitta det smidigaste och mest effektiva arbetssättet genom att köpa direkt från odlare och kontinuerligt förbättra vår egen och våra odlares verksamhet.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att säkra kontinuerliga miljöförbättringar i vår egen organisation och att tillsammans med våra odlare minska miljöeffekterna av deras verksamhet.

Etik

Genom fokus på etisk handel strävar vi efter att verkligen göra skillnad. Målet är att kunna erbjuda en säker och inspirerande arbetsmiljö för våra anställda, men vi gör även vårt yttersta för att förbättra arbetsförhållanden hos våra odlare.

Ekologi

Genom att arbeta på det mest effektiva sättet, med respekt för miljön och etiska faktorer, kan vi leverera de bästa ekologiska produkterna. Ekologiska produkter och lokal produktion är hörnstenar i vårt ekotänk.